پیشرفت هر ملتی در سایه تداوم ورشد افراد آن ملیت میسر است ملتی امروز می تواند سرفرازباشد که از آخرین دست اورد های روز بهره برده باشد و در نتیجه بتواند دست آورد های قابل توجه برای خود و کشور ش به ارمغان بیاورد .

مردم هزاره در سالهای متمادی متاسفانه قربانی جهالت های کور حکمان از خدا بیخبر شدند این ملت از صحنه علم به دورنگهداشته شده بودند. هنوز که هنوز است سایه شوم این تبعیض کاملا از سرما رخت بر نبسته است .

انقلاب علاوه بر ویرانگری هایش ثمرات قابل توجه هم برای این مردم در پی داشته است. این مردم ضمن مهاجرت توانسته استعداد های خود را به صحنه نمایش بگذارد و توانسته است قله های رفیع موفقیت را یکی پس از دیگری فتح ومقام شامخ را کسب نماید .که یکی از آنها آقای ذاکر حسین می باشد.

آقای ذاکر حسین از منطقه سرتیله سنگشانده ولسوالی جاغوری می باشد . ایشان یکی از جوانان با استعداد هزاره است که توانسته است ابتکارات و اختراعات در زمینه هوا فضا داشته باشد.

قرار بود که آقای ذاکر حسین امروز طیاره ساخته شده خویش را در غجور ولسوالی جاغوری به نمایش بگذارد بخاطر بعضی مشکلات به تعویق افتاده است . قرار است روز پنجشنبه همین هفته در هوای صاف جاغوری به پرواز آغاز نموده وشکوه معظمت جاغوری و جاغوری ها را به نمایش بگذارد .